img02
img05
产品[

热电偶CAXL-316U-38-DUAL杆状

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以 sendmsg
产品名称: 热电偶CAXL-316U-38-DUAL杆状
产品型号: CAXL-316U-38-DU
产品展商: 其它品牌
产品文档: 无相关文档
简单介绍
热电偶CAXL-316U-38-DUAL杆状由美国omega原厂渠道的深圳鑫博恒业科技有限公司特价提供,热电偶CAXL-316U-38-DUAL杆状精度高,寿命长,热电偶CAXL-316U-38-DUAL杆状是值得信赖的精密仪表.


热电偶CAXL-316U-38-DUAL杆状的详细介绍

热电偶CAXL-316U-38-DUAL杆状

CAXL-316U-38-DUAL杆状


双元件热电偶组件配有标准型连接器
标准长度300 mm (12")
直径1.5 ~ 6.0 mm (1?16" ~ ?")
304、310、316、321不锈钢、 Inconel? 或 Super OMEGACLAD? XL金属护套
包含DTC型双连接器—对接连接器
玻璃纤维填充的尼龙连接器壳体, 额定温度达220°C (425°F)
OMEGA? 双元件热电偶组件使用4芯OMEGACLAD? 线制造,具有结实的DTC连接器端子。

可提供304不锈钢或Inconel金属护套,外径为1.5 ~ 6 mm (1/16" ~ 1/4"),使用 接地、非接地或外露端。包含对接连接器、电缆夹和锁箍。

标准长度为300 mm (12"),另外提供其他长度。
 

产品型号/产品描述
ICIN-116G-12-DUAL  双元件热电偶组件,J型,因科镍合金护套1/16英寸直径,接地,12英寸长
ICIN-14U-12-DUAL  双元件热电偶组件,J型,因科镍合金护套,1/4 inch直径,接地,12英寸长
ICIN-316E-12-DUAL  双元件热电偶组件,J型,因科镍合金护套,3/16英寸直径,暴露,12英寸长。
ICSS-18G-12-DUAL  双元件热电偶组件,J型,304不锈钢1/8英寸直径,接地,12英寸长。
CAIN-116U-12-DUAL  双元件热电偶组件,K型,因科镍合金护套,1/16 inch直径,接地,12英寸长
CASS-316E-12-DUAL  双元件热电偶组件,K型,304不锈钢,3/16英寸直径,暴露,12英寸长。
CXIN-18U-12-DUAL  双元件热电偶组件,E型,因科镍合金护套,1/8 inch直径,接地,12英寸长
CXSS-116E-12-DUAL  双元件热电偶组件,E型,304不锈钢,1/16英寸的直径,暴露,12英寸长
CPIN-316G-12-DUAL  双元件热电偶组件,T型,因科镍合金护套,3/16 inch直径,接地,12英寸长
CPSS-14U-12-DUAL  双元件热电偶组件,T型,304不锈钢,1/4英寸直径,接地,12英寸长
注释: 如欲订购310、316或321不锈钢金属护套,请将型号中的"SS"分别更改为"310SS"、"316SS"、或"321SS";无额外费用。
* 如欲订购 Super OMEGACLAD? XL 金属护套,请将型号中的"N"更改为"XL",需付额外费用。 注:可提供PFA涂层,*高205°C (400°F)。亦可提供定制连接器类型,请咨询定制工程部。
 

产品型号说明

(1) (2) (3) (4) (5) -
-
-DUAL
Qty: Add To Shopping Cart
选项描述
(1) 热电偶类型
选择
IC 代表 J型
CA 代表 K型
CX 代表 E型
CP 代表 T型
(2) 护套材料
选择
IN 代表 Inconel
SS 代表 304不锈钢
(3) 鞘直径
选择
116 代表 1/16英寸
18 代表 1/8英寸
316 代表 3/16英寸
14 代表 1/4英寸
(4) 热电偶结
选择
G 代表 接地
U 代表 无接地
E 代表 暴露
(5) 探测头长度
选择
12 代表 12英寸
定制 代表 定制长度英寸(*多只到120英寸,只整数)

CXIN 热电偶18.jpg (712×265)


CAIN-14U-30-DUAL
CAIN-14U-36-DUAL
CAIN-14U-40-DUAL
CAIN-14E-6-DUAL
CAIN-14E-12-DUAL
CAIN-14E-18-DUAL
CAIN-14E-24-DUAL
CAIN-14E-30-DUAL
CAIN-14E-36-DUAL
CAIN-14E-40-DUAL
CASS-116G-6-DUAL
CASS-116G-12-DUAL
CASS-116G-18-DUAL
CASS-116G-24-DUAL
CASS-116G-30-DUAL
CASS-116G-36-DUAL
CASS-116G-40-DUAL
CASS-116U-6-DUAL
CASS-116U-12-DUAL
CASS-116U-18-DUAL
CASS-116U-24-DUAL
CASS-116U-30-DUAL
CASS-116U-36-DUAL
CASS-116U-40-DUAL
CASS-116E-6-DUAL
CASS-116E-12-DUAL
CASS-116E-18-DUAL
CASS-116E-24-DUAL
CASS-116E-30-DUAL
CASS-116E-36-DUAL
CASS-116E-40-DUAL
CASS-18G-6-DUAL
CASS-18G-12-DUAL
CASS-18G-18-DUAL
CASS-18G-24-DUAL
CASS-18G-30-DUAL
CASS-18G-36-DUAL
CASS-18G-40-DUAL
CASS-18U-6-DUAL
CASS-18U-12-DUAL
CASS-18U-18-DUAL
CASS-18U-24-DUAL
CASS-18U-30-DUAL
CASS-18U-36-DUAL
CASS-18U-40-DUAL
CASS-18E-6-DUAL
CASS-18E-12-DUAL
CASS-18E-18-DUAL
CASS-18E-24-DUAL
CASS-18E-30-DUAL
CASS-18E-36-DUAL
CASS-18E-40-DUAL
CASS-316G-6-DUAL
CASS-316G-12-DUAL
CASS-316G-18-DUAL
CASS-316G-24-DUAL
CASS-316G-30-DUAL
CASS-316G-36-DUAL
CASS-316G-40-DUAL
CASS-316U-6-DUAL
CASS-316U-12-DUAL
CAXL-18G-36-DUAL
CAXL-18G-40-DUAL
CAXL-18U-6-DUAL
CAXL-18U-12-DUAL
CAXL-18U-18-DUAL
CAXL-18U-24-DUAL
CAXL-18U-30-DUAL
CAXL-18U-36-DUAL
CAXL-18U-40-DUAL
CAXL-18E-6-DUAL
CAXL-18E-12-DUAL
CAXL-18E-18-DUAL
CAXL-18E-24-DUAL
CAXL-18E-30-DUAL
CAXL-18E-36-DUAL
CAXL-18E-40-DUAL
CAXL-316G-6-DUAL
CAXL-316G-12-DUAL
CAXL-316G-18-DUAL
CAXL-316G-24-DUAL
CAXL-316G-30-DUAL
CAXL-316G-36-DUAL
CAXL-316G-40-DUAL
CAXL-316U-6-DUAL
CAXL-316U-12-DUAL
CAXL-316U-18-DUAL
CAXL-316U-24-DUAL
CAXL-316U-30-DUAL
CAXL-316U-36-DUAL
CAXL-316U-40-DUAL
CAXL-316E-6-DUAL
CAXL-316E-12-DUAL
CAXL-316E-18-DUAL
CAXL-316E-24-DUAL
CAXL-316E-30-DUAL
CAXL-316E-36-DUAL
CAXL-316E-40-DUAL
CAXL-14G-6-DUAL
CAXL-14G-12-DUAL
CAXL-14G-18-DUAL
CAXL-14G-24-DUAL
CAXL-14G-30-DUAL
CAXL-14G-36-DUAL
CAXL-14G-40-DUAL
CAXL-14U-6-DUAL
CAXL-14U-12-DUAL
CAXL-14U-18-DUAL
CAXL-14U-24-DUAL
CAXL-14U-30-DUAL
CAXL-14U-36-DUAL
CAXL-14U-40-DUAL
CAXL-14E-6-DUAL
CAXL-14E-12-DUAL
CAXL-14E-18-DUAL
CAXL-14E-24-DUAL
CAXL-14E-30-DUAL
CAXL-14E-36-DUAL
CAXL-14E-40-DUAL
CAXL-IM15G-150-DUAL
CAXL-IM15G-300-DUAL
CAXL-IM15G-450-DUAL
CAXL-IM15G-600-DUAL
CAXL-IM15G-750-DUAL
CAXL-IM15G-900-DUAL
CAXL-IM15G-1000-DUAL
CAXL-IM15U-150-DUAL
CAXL-IM15U-300-DUAL
CAXL-IM15U-450-DUAL
CAXL-IM15U-600-DUAL
CAXL-IM15U-750-DUAL
CAXL-IM15U-900-DUAL
CAXL-IM15U-1000-DUAL
CAXL-IM15E-150-DUAL
CAXL-IM15E-300-DUAL
CAXL-IM15E-450-DUAL
CAXL-IM15E-600-DUAL
CAXL-IM15E-750-DUAL
CAXL-IM15E-900-DUAL
CAXL-IM15E-1000-DUAL
CAXL-IM30G-150-DUAL
CAXL-IM30G-300-DUAL
CAXL-IM30G-450-DUAL
CAXL-IM30G-600-DUAL
CAXL-IM30G-750-DUAL
CAXL-IM30G-900-DUAL
CAXL-IM30G-1000-DUAL
CAXL-IM30U-150-DUAL
CAXL-IM30U-300-DUAL
CAXL-IM30U-450-DUAL
CAXL-IM30U-600-DUAL
CAXL-IM30U-750-DUAL
CAXL-IM30U-900-DUAL
CAXL-IM30U-1000-DUAL
CAXL-IM30E-150-DUAL
CAXL-IM30E-300-DUAL
CAXL-IM30E-450-DUAL
CAXL-IM30E-600-DUAL
CAXL-IM30E-750-DUAL
CAXL-IM30E-900-DUAL
CAXL-IM30E-1000-DUAL
CAXL-IM45G-150-DUAL
CAXL-IM45G-300-DUAL
CAXL-IM45G-450-DUAL
CAXL-IM45G-600-DUAL
CAXL-IM45G-750-DUAL
CAXL-IM45G-900-DUAL
CAXL-IM45G-1000-DUAL
CAXL-IM45U-150-DUAL
CAXL-IM45U-300-DUAL
CAXL-IM45U-450-DUAL
CAXL-IM45U-600-DUAL
CAXL-IM45U-750-DUAL
CAXL-IM45U-900-DUAL
CAXL-IM45U-1000-DUAL
CAXL-IM45E-150-DUAL
CAXL-IM45E-300-DUAL
CAXL-IM45E-450-DUAL
CAXL-IM45E-600-DUAL
CAXL-IM45E-750-DUAL
CAXL-IM45E-900-DUAL
CAXL-IM45E-1000-DUAL
CAXL-IM60G-150-DUAL
CAXL-IM60G-300-DUAL
CAXL-IM60G-450-DUAL
CAXL-IM60G-600-DUAL
CAXL-IM60G-750-DUAL
CAXL-IM60G-900-DUAL
CAXL-IM60G-1000-DUAL
CAXL-IM60U-150-DUAL
CAXL-IM60U-300-DUAL
CAXL-IM60U-450-DUAL
CAXL-IM60U-600-DUAL
CASS-IM45E-150-DUAL
CASS-IM45E-300-DUAL
CASS-IM45E-450-DUAL
CASS-IM45E-600-DUAL
CASS-IM45E-750-DUAL
CASS-IM45E-900-DUAL
CASS-IM45E-1000-DUAL
CASS-IM60G-150-DUAL
CASS-IM60G-300-DUAL
CASS-IM60G-450-DUAL
CASS-IM60G-600-DUAL
CASS-IM60G-750-DUAL
CASS-IM60G-900-DUAL
CASS-IM60G-1000-DUAL
CASS-IM60U-150-DUAL
CASS-IM60U-300-DUAL
CASS-IM60U-450-DUAL
CASS-IM60U-600-DUAL
CASS-IM60U-750-DUAL
CASS-IM60U-900-DUAL
CASS-IM60U-1000-DUAL
CASS-IM60E-150-DUAL
CASS-IM60E-300-DUAL
CASS-IM60E-450-DUAL
CASS-IM60E-600-DUAL
CASS-IM60E-750-DUAL
CASS-IM60E-900-DUAL
CASS-IM60E-1000-DUAL
CAIN-IM15G-150-DUAL
CAIN-IM15G-300-DUAL
CAIN-IM15G-450-DUAL
CAIN-IM15G-600-DUAL
CAIN-IM15G-750-DUAL
CAIN-IM15G-900-DUAL
CAIN-IM15G-1000-DUAL
CAIN-IM15U-150-DUAL
CAIN-IM15U-300-DUAL
CAIN-IM15U-450-DUAL
CAIN-IM15U-600-DUAL
CAIN-IM15U-750-DUAL
CAIN-IM15U-900-DUAL
CAIN-IM15U-1000-DUAL
CAIN-IM15E-150-DUAL
CAIN-IM15E-300-DUAL
CAIN-IM15E-450-DUAL
CAIN-IM15E-600-DUAL
CAIN-IM15E-750-DUAL
CAIN-IM15E-900-DUAL
CAIN-IM15E-1000-DUAL
CAIN-IM30G-150-DUAL
CAIN-IM30G-300-DUAL
CAIN-IM30G-450-DUAL
CAIN-IM30G-600-DUAL
CAIN-IM30G-750-DUAL
CAIN-IM30G-900-DUAL
CAIN-IM30G-1000-DUAL
CAIN-IM30U-150-DUAL
CAIN-IM30U-300-DUAL
CAIN-IM30U-450-DUAL
CAIN-IM30U-600-DUAL
CAIN-IM30U-750-DUAL
CAIN-IM30U-900-DUAL
CAIN-IM30U-1000-DUAL
CAIN-IM30E-150-DUAL
CAIN-IM30E-300-DUAL
CASS-316U-18-DUAL
CASS-316U-24-DUAL
CASS-316U-30-DUAL
CASS-316U-36-DUAL
CASS-316U-40-DUAL
CASS-316E-6-DUAL
CASS-316E-12-DUAL
CASS-316E-18-DUAL
CASS-316E-24-DUAL
CASS-316E-30-DUAL
CASS-316E-36-DUAL
CASS-316E-40-DUAL
CASS-14G-6-DUAL
CASS-14G-12-DUAL
CASS-14G-18-DUAL
CASS-14G-24-DUAL
CASS-14G-30-DUAL
CASS-14G-36-DUAL
CASS-14G-40-DUAL
CASS-14U-6-DUAL
CASS-14U-12-DUAL
CASS-14U-18-DUAL
CASS-14U-24-DUAL
CASS-14U-30-DUAL
CASS-14U-36-DUAL
CASS-14U-40-DUAL
CASS-14E-6-DUAL
CASS-14E-12-DUAL
CASS-14E-18-DUAL
CASS-14E-24-DUAL
CASS-14E-30-DUAL
CASS-14E-36-DUAL
CASS-14E-40-DUAL
CAXL-116G-6-DUAL
CAXL-116G-12-DUAL
CAXL-116G-18-DUAL
CAXL-116G-24-DUAL
CAXL-116G-30-DUAL
CAXL-116G-36-DUAL
CAXL-116G-40-DUAL
CAXL-116U-6-DUAL
CAXL-116U-12-DUAL
CAXL-116U-18-DUAL
CAXL-116U-24-DUAL
CAXL-116U-30-DUAL
CAXL-116U-36-DUAL
CAXL-116U-40-DUAL
CAXL-116E-6-DUAL
CAXL-116E-12-DUAL
CAXL-116E-18-DUAL
CAXL-116E-24-DUAL
CAXL-116E-30-DUAL
CAXL-116E-36-DUAL
CAXL-116E-40-DUAL
CAXL-18G-6-DUAL
CAXL-18G-12-DUAL
CAXL-18G-18-DUAL
CAXL-18G-24-DUAL
CAXL-18G-30-DUALCAIN-116G-6-DUAL
CAIN-116G-12-DUAL
CAIN-116G-18-DUAL
CAIN-116G-24-DUAL
CAIN-116G-30-DUAL
CAIN-116G-36-DUAL
CAIN-116G-40-DUAL
CAIN-116U-6-DUAL
CAIN-116U-12-DUAL
CAIN-116U-18-DUAL
CAIN-116U-24-DUAL
CAIN-116U-30-DUAL
CAIN-116U-36-DUAL
CAIN-116U-40-DUAL
CAIN-116E-6-DUAL
CAIN-116E-12-DUAL
CAIN-116E-18-DUAL
CAIN-116E-24-DUAL
CAIN-116E-30-DUAL
CAIN-116E-36-DUAL
CAIN-116E-40-DUAL
CAIN-18G-6-DUAL
CAIN-18G-12-DUAL
CAIN-18G-18-DUAL
CAIN-18G-24-DUAL
CAIN-18G-30-DUAL
CAIN-18G-36-DUAL
CAIN-18G-40-DUAL
CAIN-18U-6-DUAL
CAIN-18U-12-DUAL
CAIN-18U-18-DUAL
CAIN-18U-24-DUAL
CAIN-18U-30-DUAL
CAIN-18U-36-DUAL
CAIN-18U-40-DUAL
CAIN-18E-6-DUAL
CAIN-18E-12-DUAL
CAIN-18E-18-DUAL
CAIN-18E-24-DUAL
CAIN-18E-30-DUAL
CAIN-18E-36-DUAL
CAIN-18E-40-DUAL
CAIN-316G-6-DUAL
CAIN-316G-12-DUAL
CAIN-316G-18-DUAL
CAIN-316G-24-DUAL
CAIN-316G-30-DUAL
CAIN-316G-36-DUAL
CAIN-316G-40-DUAL
CAIN-316U-6-DUAL
CAIN-316U-12-DUAL
CAIN-316U-18-DUAL
CAIN-316U-24-DUAL
CAIN-316U-30-DUAL
CAIN-316U-36-DUAL
CAIN-316U-40-DUAL
CAIN-316E-6-DUAL
CAIN-316E-12-DUAL
CAIN-316E-18-DUAL
CAIN-316E-24-DUAL
CAIN-316E-30-DUAL
CAIN-316E-36-DUAL
CAIN-316E-40-DUAL
CAIN-14G-6-DUAL
CAIN-14G-12-DUAL
CAIN-14G-18-DUAL
CAIN-14G-24-DUAL
CAIN-14G-30-DUAL
CAIN-14G-36-DUAL
CAIN-14G-40-DUAL
CAIN-14U-6-DUAL
CAIN-14U-12-DUAL
CAIN-14U-18-DUAL
CAIN-14U-24-DUAL
CAIN-IM30E-450-DUAL
CAIN-IM30E-600-DUAL
CAIN-IM30E-750-DUAL
CAIN-IM30E-900-DUAL
CAIN-IM30E-1000-DUAL
CAIN-IM45G-150-DUAL
CAIN-IM45G-300-DUAL
CAIN-IM45G-450-DUAL
CAIN-IM45G-600-DUAL
CAIN-IM45G-750-DUAL
CAIN-IM45G-900-DUAL
CAIN-IM45G-1000-DUAL
CAIN-IM45U-150-DUAL
CAIN-IM45U-300-DUAL
CAIN-IM45U-450-DUAL
CAIN-IM45U-600-DUAL
CAIN-IM45U-750-DUAL
CAIN-IM45U-900-DUAL
CAIN-IM45U-1000-DUAL
CAIN-IM45E-150-DUAL
CAIN-IM45E-300-DUAL
CAIN-IM45E-450-DUAL
CAIN-IM45E-600-DUAL
CAIN-IM45E-750-DUAL
CAIN-IM45E-900-DUAL
CAIN-IM45E-1000-DUAL
CAIN-IM60G-150-DUAL
CAIN-IM60G-300-DUAL
CAIN-IM60G-450-DUAL
CAIN-IM60G-600-DUAL
CAIN-IM60G-750-DUAL
CAIN-IM60G-900-DUAL
CAIN-IM60G-1000-DUAL
CAIN-IM60U-150-DUAL
CAIN-IM60U-300-DUAL
CAIN-IM60U-450-DUAL
CAIN-IM60U-600-DUAL
CAIN-IM60U-750-DUAL
CAIN-IM60U-900-DUAL
CAIN-IM60U-1000-DUAL
CAIN-IM60E-150-DUAL
CAIN-IM60E-300-DUAL
CAIN-IM60E-450-DUAL
CAIN-IM60E-600-DUAL
CAIN-IM60E-750-DUAL
CAIN-IM60E-900-DUAL
CAIN-IM60E-1000-DUAL
CAXL-IM60U-750-DUAL
CAXL-IM60U-900-DUAL
CAXL-IM60U-1000-DUAL
CAXL-IM60E-150-DUAL
CAXL-IM60E-300-DUAL
CAXL-IM60E-450-DUAL
CAXL-IM60E-600-DUAL
CAXL-IM60E-750-DUAL
CAXL-IM60E-900-DUAL
CAXL-IM60E-1000-DUAL
CASS-IM15G-150-DUAL
CASS-IM15G-300-DUAL
CASS-IM15G-450-DUAL
CASS-IM15G-600-DUAL
CASS-IM15G-750-DUAL
CASS-IM15G-900-DUAL
CASS-IM15G-1000-DUAL
CASS-IM15U-150-DUAL
CASS-IM15U-300-DUAL
CASS-IM15U-450-DUAL
CASS-IM15U-600-DUAL
CASS-IM15U-750-DUAL
CASS-IM15U-900-DUAL
CASS-IM15U-1000-DUAL
CASS-IM15E-150-DUAL
CASS-IM15E-300-DUAL
CASS-IM15E-450-DUAL
CASS-IM15E-600-DUAL
CASS-IM15E-750-DUAL
CASS-IM15E-900-DUAL
CASS-IM15E-1000-DUAL
CASS-IM30G-150-DUAL
CASS-IM30G-300-DUAL
CASS-IM30G-450-DUAL
CASS-IM30G-600-DUAL
CASS-IM30G-750-DUAL
CASS-IM30G-900-DUAL
CASS-IM30G-1000-DUAL
CASS-IM30U-150-DUAL
CASS-IM30U-300-DUAL
CASS-IM30U-450-DUAL
CASS-IM30U-600-DUAL
CASS-IM30U-750-DUAL
CASS-IM30U-900-DUAL
CASS-IM30U-1000-DUAL
CASS-IM30E-150-DUAL
CASS-IM30E-300-DUAL
CASS-IM30E-450-DUAL
CASS-IM30E-600-DUAL
CASS-IM30E-750-DUAL
CASS-IM30E-900-DUAL
CASS-IM30E-1000-DUAL
CASS-IM45G-150-DUAL
CASS-IM45G-300-DUAL
CASS-IM45G-450-DUAL
CASS-IM45G-600-DUAL
CASS-IM45G-750-DUAL
CASS-IM45G-900-DUAL
CASS-IM45G-1000-DUAL
CASS-IM45U-150-DUAL
CASS-IM45U-300-DUAL
CASS-IM45U-450-DUAL
CASS-IM45U-600-DUAL
CASS-IM45U-750-DUAL
CASS-IM45U-900-DUAL
CASS-IM45U-1000-DUAL
 

CAXL-316U-38-DUAL杆状

热电偶CAXL-316U-38-DUAL杆状相关产品


产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!


Copyright© 2003-2019  深圳市鑫博恒业科技有限公司版权所有     
联系电话:0755-82768776 0755-82736276 0755-83987276 传真号码:0755-83041664
公司地址:深圳市华强北都会大厦B座27S  Email:info@xb5j.cn  邮编:518031

粤ICP备09037369号-2
扫描二维码访问
 

粤公网安备 44030402001380号