img02
img05
产品[

P13R-008热电偶

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以 sendmsg
产品名称: P13R-008热电偶
产品型号: P13R-008
产品展商: 其它品牌
产品文档: 无相关文档
简单介绍
P13R-008热电偶由美国omega原厂渠道的深圳鑫博恒业科技有限公司特价提供,P13R-008热电偶精度高,寿命长,P13R-008热电偶是值得信赖的精密仪表.


P13R-008热电偶的详细介绍

P13R-008热电偶

P13R-008


无护套细线热电偶
基金属 热电偶
报价为300 mm (12")长度 的价格。您可以通过专门 订购来获得其他尺寸和长度。

300 mm (12")的长度对 应于600 mm (24")。 如欲为0.125 mm (0.005")及以上基金属校准订购更长的导线,需对每包300 mm (12") 支付额外费用。

也可为N型提供其他偶线直径


铂/铑热电偶
报价为150 mm (6")长度的价格。您可以通过专门订购来获得其他尺寸和长度。150 mm (6")的长度对应于300 mm (12")的环路。

如欲为铂/铑校准 订购更长的导线,请参见下表。

产品型号/产品描述
J型热电偶。
IRCO-003 J型热电偶,无护套,直径:0.003“,长度:12”
IRCO-010 J型热电偶,无护套,直径:0.010“,长度:12”
K型热电偶。
CHAL-005 K型热电偶,无护套,直径:0.005“,长度:12”
CHAL-010 K型热电偶,无护套,直径:0.010“,长度:12”
CHAL-020 K型热电偶,无护套,直径:0.020“,长度:12”
T型热电偶。
COCO-001 T型热电偶,无护套,直径:0.001“,长度:12”
COCO-003 T型热电偶,无护套,直径:0.003“,长度:12”
E型热电偶。
CHCO-002 E型热电偶,无护套,直径:0.002“,长度:12”
CHCO-010 E型热电偶,无护套,直径:0.010“,长度:12”
N型热电偶。
OPON-003 N型热电偶,无护套,直径:0.003“,长度:12”
OPON-005 N型热电偶,无护套,直径:0.005“,长度:12”
R型热电偶。
P13R-001 R型热电偶,无护套,直径:0.001“,长度:6”
P13R-002 R型热电偶,无护套,直径:0.002“,长度:6”
S型热电偶。
P10R-005 S型热电偶,无护套,直径:0.005“,长度:6”
P10R-008 S型热电偶,无护套,直径:0.008“,长度:6”
B型热电偶。
P30R-008 B型热电偶,无护套,直径:0.008“,长度:6”
P30R-010 B型热电偶,无护套,直径:0.010“,长度:6”
 

产品型号生成器
(1) (2)
选项描述
(1) 热电偶类型
选择
IRCO 代表 J型
CHAL 代表 K型
COCO 代表 T型
CHCO 代表 E型
OPON 代表 N型
P13R 代表 R型
P10R 代表 S型
P30R 代表 B型
(2) 线径
选择
0005 代表 直径为0.0005英寸(仅适用于K型和E型)
001 代表 直径为0.001英寸
002 代表 直径为0.002英寸
003 代表 直径为0.003英寸
005 代表 直径为0.005英寸
008 代表 直径为0.008英寸(仅适用于R型和S型)
010 代表 直径为0.010英寸
015 代表 直径为0.015英寸
020 代表 直径为0.020英寸
032 代表 直径为0.032英寸

J  Iron/Constantan(铁/康铜
K  CHROMEGA?/ALOMEGA?
T  Copper/Constantan(
铜/康铜

E  CHROMEGA?/Constantan(
CHROMEGA?/康铜

N  OMEGA-P?, OMEGA-N? 
R  Pt 13% Rh/Pt  (
铂 13%铂铑

S  Pt 10% Rh/Pt  (
铂 10%铂铑

B  Pt 6% Rh/Pt 30% Rh (
铂 6%铂铑 30%铑

IRCO 热电偶1.jpg (716×288)

 

畅销型号 J型 K型 T型 E型 N型 R型 S型 B型
CHCO-002 / IRCO-005-3 / CHAL-003-3 / COCO-005-3 / CHCO-003-3 / OPON-005-3 / P13R-005-3 / P10R-005-3 / P30R-005-3
CHCO-003 / IRCO-005-6 / CHAL-003-6 / COCO-005-6 / CHCO-003-6 / OPON-005-6 / P13R-005-6 / P10R-005-6 / P30R-005-6
CHCO-005 / IRCO-005-12 / CHAL-003-12 / COCO-005-12 / CHCO-003-12 / OPON-005-12 / P13R-005-12 / P10R-005-12 / P30R-005-12
CHCO-010 / IRCO-005-18 / CHAL-003-18 / COCO-005-18 / CHCO-003-18 / OPON-005-18 / P13R-005-18 / P10R-005-18 / P30R-005-18
CHCO-015 / IRCO-005-24 / CHAL-003-24 / COCO-005-24 / CHCO-003-24 / OPON-005-24 / P13R-005-24 / P10R-005-24 / P30R-005-24
CHCO-020 / IRCO-005-30 / CHAL-003-30 / COCO-005-30 / CHCO-003-30 / OPON-005-30 / P13R-005-30 / P10R-005-30 / P30R-005-30
CHCO-032 / IRCO-005-36 / CHAL-003-36 / COCO-005-36 / CHCO-003-36 / OPON-005-36 / P13R-005-36 / P10R-005-36 / P30R-005-36
OPON-003 / IRCO-005-42 / CHAL-003-42 / COCO-005-42 / CHCO-003-42 / OPON-005-42 / P13R-005-42 / P10R-005-42 / P30R-005-42
OPON-005 / IRCO-005-48 / CHAL-003-48 / COCO-005-48 / CHCO-003-48 / OPON-005-48 / P13R-005-48 / P10R-005-48 / P30R-005-48
OPON-010 / IRCO-005-54 / CHAL-003-54 / COCO-005-54 / CHCO-003-54 / OPON-005-54 / P13R-005-54 / P10R-005-54 / P30R-005-54
OPON-020 / IRCO-010-3 / CHAL-005-3 / COCO-010-3 / CHCO-005-3 / OPON-010-3 / P13R-008-3 / P10R-008-3 / P30R-010-3
OPON-032 / IRCO-010-6 / CHAL-005-6 / COCO-010-6 / CHCO-005-6 / OPON-010-6 / P13R-008-6 / P10R-008-6 / P30R-010-6
P13R-001 / IRCO-010-12 / CHAL-005-12 / COCO-010-12 / CHCO-005-12 / OPON-010-12 / P13R-008-12 / P10R-008-12 / P30R-010-12
IRCO-001
IRCO-002
IRCO-003
IRCO-005
IRCO-010
IRCO-015
IRCO-020
IRCO-032
CHAL-0005
CHAL-001IRCO-001 / IRCO-001-3 / CHAL-0005-3 / COCO-001-3 / CHCO-0005-3 / OPON-001-3 / P13R-001-3 / P10R-001-3 / P30R-001-3
IRCO-002 / IRCO-001-6 / CHAL-0005-6 / COCO-001-6 / CHCO-0005-6 / OPON-001-6 / P13R-001-6 / P10R-001-6 / P30R-001-6
IRCO-003 / IRCO-001-12 / CHAL-0005-12 / COCO-001-12 / CHCO-0005-12 / OPON-001-12 / P13R-001-12 / P10R-001-12 / P30R-001-12
IRCO-005 / IRCO-001-18 / CHAL-0005-18 / COCO-001-18 / CHCO-0005-18 / OPON-001-18 / P13R-001-18 / P10R-001-18 / P30R-001-18
IRCO-010 / IRCO-001-24 / CHAL-0005-24 / COCO-001-24 / CHCO-0005-24 / OPON-001-24 / P13R-001-24 / P10R-001-24 / P30R-001-24
IRCO-015 / IRCO-001-30 / CHAL-0005-30 / COCO-001-30 / CHCO-0005-30 / OPON-001-30 / P13R-001-30 / P10R-001-30 / P30R-001-30
IRCO-020 / IRCO-001-36 / CHAL-0005-36 / COCO-001-36 / CHCO-0005-36 / OPON-001-36 / P13R-001-36 / P10R-001-36 / P30R-001-36
IRCO-032 / IRCO-001-42 / CHAL-0005-42 / COCO-001-42 / CHCO-0005-42 / OPON-001-42 / P13R-001-42 / P10R-001-42 / P30R-001-42
CHAL-0005 / IRCO-001-48 / CHAL-0005-48 / COCO-001-48 / CHCO-0005-48 / OPON-001-48 / P13R-001-48 / P10R-001-48 / P30R-001-48
CHAL-0005-12 / IRCO-001-54 / CHAL-0005-54 / COCO-001-54 / CHCO-0005-54 / OPON-001-54 / P13R-001-54 / P10R-001-54 / P30R-001-54
CHAL-001 / IRCO-002-3 / CHAL-001-3 / COCO-002-3 / CHCO-001-3 / OPON-002-3 / P13R-002-3 / P10R-002-3 / P30R-002-3
CHAL-002 / IRCO-002-6 / CHAL-001-6 / COCO-002-6 / CHCO-001-6 / OPON-002-6 / P13R-002-6 / P10R-002-6 / P30R-002-6
CHAL-003 / IRCO-002-12 / CHAL-001-12 / COCO-002-12 / CHCO-001-12 / OPON-002-12 / P13R-002-12 / P10R-002-12 / P30R-002-12
CHAL-005 / IRCO-002-18 / CHAL-001-18 / COCO-002-18 / CHCO-001-18 / OPON-002-18 / P13R-002-18 / P10R-002-18 / P30R-002-18
CHAL-010 / IRCO-002-24 / CHAL-001-24 / COCO-002-24 / CHCO-001-24 / OPON-002-24 / P13R-002-24 / P10R-002-24 / P30R-002-24
CHAL-015 / IRCO-002-30 / CHAL-001-30 / COCO-002-30 / CHCO-001-30 / OPON-002-30 / P13R-002-30 / P10R-002-30 / P30R-002-30
P30R-010 / IRCO-020-6 / CHAL-015-6 / COCO-020-6 / CHCO-015-6 / OPON-020-6 / P13R-015-6 / P10R-015-6 / P30R-020-6
P30R-015 / IRCO-020-12 / CHAL-015-12 / COCO-020-12 / CHCO-015-12 / OPON-020-12 / P13R-015-12 / P10R-015-12 / P30R-020-12
P30R-020 / IRCO-020-18 / CHAL-015-18 / COCO-020-18 / CHCO-015-18 / OPON-020-18 / P13R-015-18 / P10R-015-18 / P30R-020-18
P30R-032 / IRCO-020-24 / CHAL-015-24 / COCO-020-24 / CHCO-015-24 / OPON-020-24 / P13R-015-24 / P10R-015-24 / P30R-020-24
/ IRCO-020-30 / CHAL-015-30 / COCO-020-30 / CHCO-015-30 / OPON-020-30 / P13R-015-30 / P10R-015-30 / P30R-020-30
/ IRCO-020-36 / CHAL-015-36 / COCO-020-36 / CHCO-015-36 / OPON-020-36 / P13R-015-36 / P10R-015-36 / P30R-020-36
/ IRCO-020-42 / CHAL-015-42 / COCO-020-42 / CHCO-015-42 / OPON-020-42 / P13R-015-42 / P10R-015-42 / P30R-020-42
/ IRCO-020-48 / CHAL-015-48 / COCO-020-48 / CHCO-015-48 / OPON-020-48 / P13R-015-48 / P10R-015-48 / P30R-020-48
/ IRCO-020-54 / CHAL-015-54 / COCO-020-54 / CHCO-015-54 / OPON-020-54 / P13R-015-54 / P10R-015-54 / P30R-020-54
/ IRCO-032-3 / CHAL-020-3 / COCO-032-3 / CHCO-020-3 / OPON-032-3 / P13R-020-3 / P10R-020-3 / P30R-032-3
/ IRCO-032-6 / CHAL-020-6 / COCO-032-6 / CHCO-020-6 / OPON-032-6 / P13R-020-6 / P10R-020-6 / P30R-032-6
/ IRCO-032-12 / CHAL-020-12 / COCO-032-12 / CHCO-020-12 OPON-032-12 / P13R-020-12 / P10R-020-12 / P30R-032-12
/ IRCO-032-18 / CHAL-020-18 / COCO-032-18 / CHCO-020-18 OPON-032-18 / P13R-020-18 / P10R-020-18 / P30R-032-18
/ IRCO-032-24 / CHAL-020-24 / COCO-032-24 / CHCO-020-24 OPON-032-24 / P13R-020-24 / P10R-020-24 / P30R-032-24
/ IRCO-032-30 / CHAL-020-30 / COCO-032-30 / CHCO-020-30 OPON-032-30 / P13R-020-30 / P10R-020-30 / P30R-032-30
/ IRCO-032-36 / CHAL-020-36 / COCO-032-36 / CHCO-020-36 OPON-032-36 / P13R-020-36 / P10R-020-36 / P30R-032-36
/ IRCO-032-42 / CHAL-020-42 / COCO-032-42 / CHCO-020-42 OPON-032-42 / P13R-020-42 / P10R-020-42 / P30R-032-42
/ IRCO-032-48 / CHAL-020-48 / COCO-032-48 / CHCO-020-48 OPON-032-48 / P13R-020-48 / P10R-020-48 / P30R-032-48
/ IRCO-032-54 / CHAL-020-54 / COCO-032-54 / CHCO-020-54 OPON-032-54 / P13R-020-54 / P10R-020-54 / P30R-032-54
/ / CHAL-032-3 / / CHCO-032-3 / P13R-032-3 / P10R-032-3 /
/ / CHAL-032-6 / / CHCO-032-6 / P13R-032-6 / P10R-032-6 /
/ / CHAL-032-12 / / CHCO-032-12 / P13R-032-12 / P10R-032-12 /
/ / CHAL-032-18 / / CHCO-032-18 / P13R-032-18 / P10R-032-18 /
/ / CHAL-032-24 / / CHCO-032-24 / P13R-032-24 / P10R-032-24 /
/ / CHAL-032-30 / / CHCO-032-30 / P13R-032-30 / P10R-032-30 /
/ / CHAL-032-36 / / CHCO-032-36 / P13R-032-36 / P10R-032-36 /
/ / CHAL-032-42 / / CHCO-032-42 / P13R-032-42 / P10R-032-42 /
/ / CHAL-032-48 / / CHCO-032-48 / P13R-032-48 / P10R-032-48 /
/ / CHAL-032-54 / / CHCO-032-54 / P13R-032-54 / P10R-032-54 /
CHAL-020 / IRCO-002-36 / CHAL-001-36 / COCO-002-36 / CHCO-001-36 / OPON-002-36 / P13R-002-36 / P10R-002-36 / P30R-002-36
CHAL-032 / IRCO-002-42 / CHAL-001-42 / COCO-002-42 / CHCO-001-42 / OPON-002-42 / P13R-002-42 / P10R-002-42 / P30R-002-42
COCO-001 / IRCO-002-48 / CHAL-001-48 / COCO-002-48 / CHCO-001-48 / OPON-002-48 / P13R-002-48 / P10R-002-48 / P30R-002-48
COCO-002 / IRCO-002-54 / CHAL-001-54 / COCO-002-54 / CHCO-001-54 / OPON-002-54 / P13R-002-54 / P10R-002-54 / P30R-002-54
COCO-002-72 / IRCO-003-3 / CHAL-002-3 / COCO-003-3 / CHCO-002-3 / OPON-003-3 / P13R-003-3 / P10R-003-3 / P30R-003-3
COCO-003 / IRCO-003-6 / CHAL-002-6 / COCO-003-6 / CHCO-002-6 / OPON-003-6 / P13R-003-6 / P10R-003-6 / P30R-003-6
COCO-005 / IRCO-003-12 / CHAL-002-12 / COCO-003-12 / CHCO-002-12 / OPON-003-12 / P13R-003-12 / P10R-003-12 / P30R-003-12
COCO-010 / IRCO-003-18 / CHAL-002-18 / COCO-003-18 / CHCO-002-18 / OPON-003-18 / P13R-003-18 / P10R-003-18 / P30R-003-18
COCO-015 / IRCO-003-24 / CHAL-002-24 / COCO-003-24 / CHCO-002-24 / OPON-003-24 / P13R-003-24 / P10R-003-24 / P30R-003-24
COCO-020 / IRCO-003-30 / CHAL-002-30 / COCO-003-30 / CHCO-002-30 / OPON-003-30 / P13R-003-30 / P10R-003-30 / P30R-003-30
COCO-032 / IRCO-003-36 / CHAL-002-36 / COCO-003-36 / CHCO-002-36 / OPON-003-36 / P13R-003-36 / P10R-003-36 / P30R-003-36
CHCO-0005 / IRCO-003-42 / CHAL-002-42 / COCO-003-42 / CHCO-002-42 / OPON-003-42 / P13R-003-42 / P10R-003-42 / P30R-003-42
CHCO-0005-12 / IRCO-003-48 / CHAL-002-48 / COCO-003-48 / CHCO-002-48 / OPON-003-48 / P13R-003-48 / P10R-003-48 / P30R-003-48
CHCO-001 / IRCO-003-54 / CHAL-002-54 / COCO-003-54 / CHCO-002-54 / OPON-003-54 / P13R-003-54 / P10R-003-54 / P30R-003-54
OPON-005
OPON-010
OPON-020
OPON-032
P13R-001
P13R-002
P13R-003
P13R-005
P13R-008
P13R-010
P13R-015
P13R-020
P13R-032
P10R-001
P10R-002
P10R-003
P10R-005
P10R-008
P10R-010
P10R-015
P10R-020
P10R-032
P30R-008
P30R-010
P30R-015
P30R-020
P30R-032
P13R-002 / IRCO-010-18 / CHAL-005-18 / COCO-010-18 / CHCO-005-18 / OPON-010-18 / P13R-008-18 / P10R-008-18 / P30R-010-18
P13R-003 / IRCO-010-24 / CHAL-005-24 / COCO-010-24 / CHCO-005-24 / OPON-010-24 / P13R-008-24 / P10R-008-24 / P30R-010-24
P13R-005 / IRCO-010-30 / CHAL-005-30 / COCO-010-30 / CHCO-005-30 / OPON-010-30 / P13R-008-30 / P10R-008-30 / P30R-010-30
P13R-008 / IRCO-010-36 / CHAL-005-36 / COCO-010-36 / CHCO-005-36 / OPON-010-36 / P13R-008-36 / P10R-008-36 / P30R-010-36
P13R-010 / IRCO-010-42 / CHAL-005-42 / COCO-010-42 / CHCO-005-42 / OPON-010-42 / P13R-008-42 / P10R-008-42 / P30R-010-42
P13R-015 / IRCO-010-48 / CHAL-005-48 / COCO-010-48 / CHCO-005-48 / OPON-010-48 / P13R-008-48 / P10R-008-48 / P30R-010-48
P13R-020 / IRCO-010-54 / CHAL-005-54 / COCO-010-54 / CHCO-005-54 / OPON-010-54 / P13R-008-54 / P10R-008-54 / P30R-010-54
P13R-032 / IRCO-015-3 / CHAL-010-3 / COCO-015-3 / CHCO-010-3 / OPON-015-3 / P13R-010-3 / P10R-010-3 / P30R-015-3
P10R-001 / IRCO-015-6 / CHAL-010-6 / COCO-015-6 / CHCO-010-6 / OPON-015-6 / P13R-010-6 / P10R-010-6 / P30R-015-6
P10R-002 / IRCO-015-12 / CHAL-010-12 / COCO-015-12 / CHCO-010-12 / OPON-015-12 / P13R-010-12 / P10R-010-12 / P30R-015-12
P10R-003 / IRCO-015-18 / CHAL-010-18 / COCO-015-18 / CHCO-010-18 / OPON-015-18 / P13R-010-18 / P10R-010-18 / P30R-015-18
P10R-005 / IRCO-015-24 / CHAL-010-24 / COCO-015-24 / CHCO-010-24 / OPON-015-24 / P13R-010-24 / P10R-010-24 / P30R-015-24
P10R-008 / IRCO-015-30 / CHAL-010-30 / COCO-015-30 / CHCO-010-30 / OPON-015-30 / P13R-010-30 / P10R-010-30 / P30R-015-30
P10R-010 / IRCO-015-36 / CHAL-010-36 / COCO-015-36 / CHCO-010-36 / OPON-015-36 / P13R-010-36 / P10R-010-36 / P30R-015-36
P10R-015 / IRCO-015-42 / CHAL-010-42 / COCO-015-42 / CHCO-010-42 / OPON-015-42 / P13R-010-42 / P10R-010-42 / P30R-015-42
P10R-020 / IRCO-015-48 / CHAL-010-48 / COCO-015-48 / CHCO-010-48 / OPON-015-48 / P13R-010-48 / P10R-010-48 / P30R-015-48
P10R-032 / IRCO-015-54 / CHAL-010-54 / COCO-015-54 / CHCO-010-54 / OPON-015-54 / P13R-010-54 / P10R-010-54 / P30R-015-54
P30R-008 / IRCO-020-3 / CHAL-015-3 / COCO-020-3 / CHCO-015-3 / OPON-020-3 / P13R-015-3 / P10R-015-3 / P30R-020-3
CHAL-002
CHAL-003
CHAL-005
CHAL-010
CHAL-015
CHAL-020
CHAL-032
COCO-001
COCO-002
COCO-003
COCO-005
COCO-010
COCO-015
COCO-020
COCO-032
CHCO-0005
CHCO-001
CHCO-002
CHCO-003
CHCO-005
CHCO-010
CHCO-015
CHCO-020
CHCO-032
OPON-003

P13R-008

P13R-008热电偶相关产品


产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!


Copyright© 2003-2019  深圳市鑫博恒业科技有限公司版权所有     
联系电话:0755-82768776  0755-82736276  0755-83987276 传真号码:0755-83041664
公司地址:深圳市福田区华强北路华强广场2栋A-17A(华强北地铁站-A口) Email:info@xb5j.cn  邮编:518031

粤ICP备09037369号-2
扫描二维码访问
 

粤公网安备 44030402001380号