img02
img05
产品[

热电偶HSTC-TT-K-24S-300-SMPW-CC应用

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以 sendmsg
产品名称: 热电偶HSTC-TT-K-24S-300-SMPW-CC应用
产品型号: HSTC-TT-K-24S-3
产品展商: 其它品牌
产品文档: 无相关文档
简单介绍
热电偶HSTC-TT-K-24S-300-SMPW-CC应用由美国omega原厂渠道的深圳鑫博恒业科技有限公司特价提供,热电偶HSTC-TT-K-24S-300-SMPW-CC应用精度高,寿命长,热电偶HSTC-TT-K-24S-300-SMPW-CC应用是值得信赖的精密仪表.


热电偶HSTC-TT-K-24S-300-SMPW-CC应用的详细介绍

热电偶HSTC-TT-K-24S-300-SMPW-CC应用

HSTC-TT-K-24S-300-SMPW-CC

成品绝缘热电偶带裸线的密封尖端设计
HSTC系列
成品绝缘热电偶带裸线的密封尖端设计
HSTC系列:成品绝缘热电偶带裸线的密封尖端设计
密封焊接尖端
在化学和油性环境中具有高抗腐蚀能力
电绝缘连接
便于清洁和灭菌
小尺寸能够快速响应
额定温度250°C (482°F)
24 AWG热电偶级绞线标配,可提供更长的20 AWG绞线
产品型号/产品描述


HSTC-TT-J-24S-36  J型密封尖端热电偶,1米(40“),裸线端子
HSTC-TT-K-24S-36  K型密封尖端热电偶,1米(40“),裸线端子
HSTC-TT-T-24S-36  T型密封尖端热电偶,1米(40“),裸线端子
HSTC-TT-E-24S-36  E型密封尖端热电偶,1米(40“),裸线端子
HSTC-TT-J-24S-36-SMPW-CC  J型密封热电偶,1米(40“),终端SMPW公接头与电缆夹
HSTC-TT-K-24S-36-SMPW-CC  K型密封热电偶,1米(40“),终端SMPW公接头与电缆夹
HSTC-TT-T-24S-36-SMPW-CC  T型密封热电偶,1米(40“),终端SMPW公接头与电缆夹
HSTC-TT-E-24S-36-SMPW-CC  E型密封热电偶,1米(40“),终端SMPW公接头与电缆夹
HSTC-TT-J-20S-120  J型密封热电偶,3米(120“),裸线端子
HSTC-TT-K-20S-120  K型密封热电偶,3米(120“),裸线端子
HSTC-TT-T-20S-120  T型密封热电偶,3米(120“),裸线端子
HSTC-TT-E-20S-120  E型密封热电偶,3米(120“),裸线端子
HSTC-TT-J-20S-120-SMPW-CC  J型密封热电偶,3米(120“),终端SMPW公接头与电缆夹
HSTC-TT-K-20S-120-SMPW-CC K型密封热电偶,3米(120“),终端SMPW公接头与电缆夹
HSTC-TT-T-20S-120-SMPW-CC  T型密封热电偶,3米(120“),终端SMPW公接头与电缆夹
HSTC-TT-E-20S-120-SMPW-CC  E型密封热电偶,3米(120“),终端SMPW公接头与电缆夹
 注释: * 填入分度号J、K、T或E。


如需300 mm (12")的TT电线,需付额外费用。如欲订购带全尺寸连接器的热电偶,请将型号中的"SMPW"更改为"OSTW",无额外费用。

如欲订购更长的20 AWG绞线热电偶,请将型号中的"24S"更改为"20S",需付额外费用。

 

产品型号说明


(1) (2) (3)
HSTC-TT-
-24S-
选项描述
(1) 热电偶类型
选择
J 代表 J型铁/康铜
K 代表 K型Chromega / Alomega
T 代表 T型铜/康铜
E 代表 E型Chromega /康铜
(2) 热电偶长度
选择
36 代表 40英寸
72 代表 80英寸
120 代表 120英寸
(3) 端头选项
选择
Nothing(leave field blank) 代表 裸端导线
-SMPW-CC 代表 微型模压接头带线夹

畅销型号  裸线线头输出  带迷你型小插头输出


HSTC-TT-K-20S-72 / HSTC-TT-K-24S-18 / HSTC-TT-K-24S-18-SMPW-CC
HSTC-TT-K-20S-72-SMPW-CC / HSTC-TT-K-24S-36 / HSTC-TT-K-24S-36-SMPW-CC
HSTC-TT-K-24S-120 / HSTC-TT-K-24S-72 / HSTC-TT-K-24S-72-SMPW-CC
HSTC-TT-K-24S-120-SMPW-CC / HSTC-TT-K-24S-120 / HSTC-TT-K-24S-120-SMPW-CC
HSTC-TT-K-24S-240 / HSTC-TT-K-24S-160 / HSTC-TT-K-24S-160-SMPW-CC
HSTC-TT-K-24S-240-SMPW-CC / HSTC-TT-K-24S-240 / HSTC-TT-K-24S-240-SMPW-CC
HSTC-TT-K-24S-300 / HSTC-TT-K-24S-280 / HSTC-TT-K-24S-280-SMPW-CC
HSTC-TT-K-24S-36 / HSTC-TT-K-24S-320 / HSTC-TT-K-24S-320-SMPW-CC
HSTC-TT-K-24S-36-SMPW-CC / HSTC-TT-K-24S-360 / HSTC-TT-K-24S-360-SMPW-CC
HSTC-TT-K-24S-36-SMPW-PCLM / HSTC-TT-K-24S-400 / HSTC-TT-K-24S-400-SMPW-CC
HSTC-TT-K-24S-72 / HSTC-TT-K-24S-440 / HSTC-TT-K-24S-440-SMPW-CC
HSTC-TT-K-24S-72-SMPW-CC / HSTC-TT-K-24S-480 / HSTC-TT-K-24S-480-SMPW-CC
HSTC-TT-T-20S-120 / HSTC-TT-K-24S-520 / HSTC-TT-K-24S-520-SMPW-CC
HSTC-TT-T-20S-120-SMPW-CC / HSTC-TT-K-24S-560 / HSTC-TT-K-24S-560-SMPW-CC
HSTC-TT-T-20S-36 / HSTC-TT-K-24S-600 / HSTC-TT-K-24S-600-SMPW-CC
HSTC-TT-T-20S-36-SMPW-CC / HSTC-TT-K-20S-18 / HSTC-TT-K-20S-18-SMPW-CC
HSTC-TT-T-20S-72 / HSTC-TT-K-20S-36 / HSTC-TT-K-20S-36-SMPW-CC
HSTC-TT-T-20S-72-SMPW-CC / HSTC-TT-K-20S-72 / HSTC-TT-K-20S-72-SMPW-CC
HSTC-TT-J-20S-120 / HSTC-TT-J-24S-520 / HSTC-TT-J-24S-520-SMPW-CC
HSTC-TT-J-20S-120-SMPW-CC / HSTC-TT-J-24S-560 / HSTC-TT-J-24S-560-SMPW-CC
HSTC-TT-J-20S-36 / HSTC-TT-J-24S-600 / HSTC-TT-J-24S-600-SMPW-CC
HSTC-TT-J-20S-36-SMPW-CC / HSTC-TT-J-20S-18 / HSTC-TT-J-20S-18-SMPW-CC
HSTC-TT-J-20S-72 / HSTC-TT-J-20S-36 / HSTC-TT-J-20S-36-SMPW-CC
HSTC-TT-J-20S-72-SMPW-CC / HSTC-TT-J-20S-72 / HSTC-TT-J-20S-72-SMPW-CC
HSTC-TT-J-24S-120 / HSTC-TT-J-20S-120 / HSTC-TT-J-20S-120-SMPW-CC
HSTC-TT-J-24S-120-SMPW-CC / HSTC-TT-J-20S-160 / HSTC-TT-J-20S-160-SMPW-CC
HSTC-TT-J-24S-240 / HSTC-TT-J-20S-240 / HSTC-TT-J-20S-240-SMPW-CC
HSTC-TT-J-24S-240-SMPW-CC / HSTC-TT-J-20S-280 / HSTC-TT-J-20S-280-SMPW-CC
HSTC-TT-J-24S-36 / HSTC-TT-J-20S-320 / HSTC-TT-J-20S-320-SMPW-CC
HSTC-TT-J-24S-36-SMPW-CC / HSTC-TT-J-20S-360 / HSTC-TT-J-20S-360-SMPW-CC
HSTC-TT-J-24S-72 / HSTC-TT-J-20S-400 / HSTC-TT-J-20S-400-SMPW-CC
HSTC-TT-J-24S-72-SMPW-CC / HSTC-TT-J-20S-440 / HSTC-TT-J-20S-440-SMPW-CC
HSTC-TT-K-20S-120 / HSTC-TT-J-20S-480 / HSTC-TT-J-20S-480-SMPW-CC
HSTC-TT-K-20S-120-SMPW-CC / HSTC-TT-J-20S-520 / HSTC-TT-J-20S-520-SMPW-CC
HSTC-TT-K-20S-36 / HSTC-TT-J-20S-560 / HSTC-TT-J-20S-560-SMPW-CC
HSTC-TT-K-20S-36-SMPW-CC / HSTC-TT-J-20S-600 / HSTC-TT-J-20S-600-SMPW-CC
HSTC-TT-T-24S-120 / HSTC-TT-K-20S-120 / HSTC-TT-K-20S-120-SMPW-CC
HSTC-TT-T-24S-120-SMPW-CC / HSTC-TT-K-20S-160 / HSTC-TT-K-20S-160-SMPW-CC
HSTC-TT-T-24S-240 / HSTC-TT-K-20S-240 / HSTC-TT-K-20S-240-SMPW-CC
HSTC-TT-T-24S-240-SMPW-CC / HSTC-TT-K-20S-280 / HSTC-TT-K-20S-280-SMPW-CC
HSTC-TT-T-24S-36 / HSTC-TT-K-20S-320 / HSTC-TT-K-20S-320-SMPW-CC
HSTC-TT-T-24S-36-SMPW-CC / HSTC-TT-K-20S-360 / HSTC-TT-K-20S-360-SMPW-CC
HSTC-TT-T-24S-72 / HSTC-TT-K-20S-400 / HSTC-TT-K-20S-400-SMPW-CC
HSTC-TT-T-24S-72-SMPW-CC / HSTC-TT-K-20S-440 / HSTC-TT-K-20S-440-SMPW-CC
/ HSTC-TT-K-20S-480 / HSTC-TT-K-20S-480-SMPW-CC
/ HSTC-TT-K-20S-520 / HSTC-TT-K-20S-520-SMPW-CC
/ HSTC-TT-K-20S-560 / HSTC-TT-K-20S-560-SMPW-CC
/ HSTC-TT-K-20S-600 / HSTC-TT-K-20S-600-SMPW-CC
/ HSTC-TT-T-24S-18 / HSTC-TT-T-24S-18-SMPW-CC
/ HSTC-TT-T-24S-36 / HSTC-TT-T-24S-36-SMPW-CC
/ HSTC-TT-E-24S-160 HSTC-TT-E-24S-160-SMPW-CC
/ HSTC-TT-E-24S-240 HSTC-TT-E-24S-240-SMPW-CC
/ HSTC-TT-E-24S-280 HSTC-TT-E-24S-280-SMPW-CC
/ HSTC-TT-E-24S-320 HSTC-TT-E-24S-320-SMPW-CC
/ HSTC-TT-E-24S-360 HSTC-TT-E-24S-360-SMPW-CC
/ HSTC-TT-E-24S-400 HSTC-TT-E-24S-400-SMPW-CC
/ HSTC-TT-E-24S-440 HSTC-TT-E-24S-440-SMPW-CC
/ HSTC-TT-E-24S-480 HSTC-TT-E-24S-480-SMPW-CC
/ HSTC-TT-E-24S-520 HSTC-TT-E-24S-520-SMPW-CC
/ HSTC-TT-E-24S-560 HSTC-TT-E-24S-560-SMPW-CCHSTC-TT-E-20S-120 / HSTC-TT-J-24S-18 / HSTC-TT-J-24S-18-SMPW-CC
HSTC-TT-E-20S-120-SMPW-CC / HSTC-TT-J-24S-36 / HSTC-TT-J-24S-36-SMPW-CC
HSTC-TT-E-20S-36 / HSTC-TT-J-24S-72 / HSTC-TT-J-24S-72-SMPW-CC
HSTC-TT-E-20S-36-SMPW-CC / HSTC-TT-J-24S-120 / HSTC-TT-J-24S-120-SMPW-CC
HSTC-TT-E-20S-72 / HSTC-TT-J-24S-160 / HSTC-TT-J-24S-160-SMPW-CC
HSTC-TT-E-20S-72-SMPW-CC / HSTC-TT-J-24S-240 / HSTC-TT-J-24S-240-SMPW-CC
HSTC-TT-E-24S-120 / HSTC-TT-J-24S-280 / HSTC-TT-J-24S-280-SMPW-CC
HSTC-TT-E-24S-120-SMPW-CC / HSTC-TT-J-24S-320 / HSTC-TT-J-24S-320-SMPW-CC
HSTC-TT-E-24S-36 / HSTC-TT-J-24S-360 / HSTC-TT-J-24S-360-SMPW-CC
HSTC-TT-E-24S-36-SMPW-CC / HSTC-TT-J-24S-400 / HSTC-TT-J-24S-400-SMPW-CC
HSTC-TT-E-24S-72 / HSTC-TT-J-24S-440 / HSTC-TT-J-24S-440-SMPW-CC
HSTC-TT-E-24S-72-SMPW-CC / HSTC-TT-J-24S-480 / HSTC-TT-J-24S-480-SMPW-CC
/ HSTC-TT-T-20S-18 / HSTC-TT-T-20S-18-SMPW-CC
/ HSTC-TT-T-20S-36 / HSTC-TT-T-20S-36-SMPW-CC
/ HSTC-TT-T-20S-72 / HSTC-TT-T-20S-72-SMPW-CC
/ HSTC-TT-T-20S-120 / HSTC-TT-T-20S-120-SMPW-CC
/ HSTC-TT-T-20S-160 / HSTC-TT-T-20S-160-SMPW-CC
/ HSTC-TT-T-20S-240 HSTC-TT-T-20S-240-SMPW-CC
/ HSTC-TT-T-20S-280 HSTC-TT-T-20S-280-SMPW-CC
/ HSTC-TT-T-20S-320 HSTC-TT-T-20S-320-SMPW-CC
/ HSTC-TT-T-20S-360 HSTC-TT-T-20S-360-SMPW-CC
/ HSTC-TT-T-20S-400 HSTC-TT-T-20S-400-SMPW-CC
/ HSTC-TT-T-20S-440 HSTC-TT-T-20S-440-SMPW-CC
/ HSTC-TT-T-20S-480 HSTC-TT-T-20S-480-SMPW-CC
/ HSTC-TT-T-20S-520 HSTC-TT-T-20S-520-SMPW-CC
/ HSTC-TT-T-20S-560 HSTC-TT-T-20S-560-SMPW-CC
/ HSTC-TT-T-20S-600 HSTC-TT-T-20S-600-SMPW-CC
/ HSTC-TT-E-24S-18 HSTC-TT-E-24S-18-SMPW-CC
/ HSTC-TT-E-24S-36 HSTC-TT-E-24S-36-SMPW-CC
/ HSTC-TT-E-24S-72 HSTC-TT-E-24S-72-SMPW-CC
/ HSTC-TT-E-24S-120 HSTC-TT-E-24S-120-SMPW-CC
/ HSTC-TT-T-24S-72 / HSTC-TT-T-24S-72-SMPW-CC
/ HSTC-TT-T-24S-120 / HSTC-TT-T-24S-120-SMPW-CC
/ HSTC-TT-T-24S-160 / HSTC-TT-T-24S-160-SMPW-CC
/ HSTC-TT-T-24S-240 / HSTC-TT-T-24S-240-SMPW-CC
/ HSTC-TT-T-24S-280 / HSTC-TT-T-24S-280-SMPW-CC
/ HSTC-TT-T-24S-320 / HSTC-TT-T-24S-320-SMPW-CC
/ HSTC-TT-T-24S-360 / HSTC-TT-T-24S-360-SMPW-CC
/ HSTC-TT-T-24S-400 / HSTC-TT-T-24S-400-SMPW-CC
/ HSTC-TT-T-24S-440 / HSTC-TT-T-24S-440-SMPW-CC
/ HSTC-TT-T-24S-480 / HSTC-TT-T-24S-480-SMPW-CC
/ HSTC-TT-T-24S-520 / HSTC-TT-T-24S-520-SMPW-CC
/ HSTC-TT-T-24S-560 / HSTC-TT-T-24S-560-SMPW-CC
/ HSTC-TT-T-24S-600 / HSTC-TT-T-24S-600-SMPW-CC
/ HSTC-TT-E-24S-600 HSTC-TT-E-24S-600-SMPW-CC
/ HSTC-TT-E-20S-18 HSTC-TT-E-20S-18-SMPW-CC
/ HSTC-TT-E-20S-36 HSTC-TT-E-20S-36-SMPW-CC
/ HSTC-TT-E-20S-72 HSTC-TT-E-20S-72-SMPW-CC
/ HSTC-TT-E-20S-120 HSTC-TT-E-20S-120-SMPW-CC
/ HSTC-TT-E-20S-160 HSTC-TT-E-20S-160-SMPW-CC
/ HSTC-TT-E-20S-240 HSTC-TT-E-20S-240-SMPW-CC
/ HSTC-TT-E-20S-280 HSTC-TT-E-20S-280-SMPW-CC
/ HSTC-TT-E-20S-320 HSTC-TT-E-20S-320-SMPW-CC
/ HSTC-TT-E-20S-360 HSTC-TT-E-20S-360-SMPW-CC
/ HSTC-TT-E-20S-400 HSTC-TT-E-20S-400-SMPW-CC
/ HSTC-TT-E-20S-440 HSTC-TT-E-20S-440-SMPW-CC
/ HSTC-TT-E-20S-480 HSTC-TT-E-20S-480-SMPW-CC
/ HSTC-TT-E-20S-520 HSTC-TT-E-20S-520-SMPW-CC
/ HSTC-TT-E-20S-560 HSTC-TT-E-20S-560-SMPW-CC
/ HSTC-TT-E-20S-600 HSTC-TT-E-20S-600-SMPW-CC

 HSTC-TT-K-24S-300-SMPW-CC

热电偶HSTC-TT-K-24S-300-SMPW-CC应用相关产品


产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!


Copyright© 2003-2019  深圳市鑫博恒业科技有限公司版权所有     
联系电话:0755-82768776 0755-82736276 0755-83987276 传真号码:0755-83041664
公司地址:深圳市华强北都会大厦B座27S  Email:info@xb5j.cn  邮编:518031

粤ICP备09037369号-2
扫描二维码访问
 

粤公网安备 44030402001380号