img02
img05
产品[

热电偶BARE-8-J-36图片资料美国OMEGA

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以 sendmsg
产品名称: 热电偶BARE-8-J-36图片资料美国OMEGA
产品型号: BARE-8-J-36
产品展商: 其它品牌
产品文档: 无相关文档
简单介绍
热电偶BARE-8-J-36图片资料美国OMEGA由美国omega原厂渠道的深圳鑫博恒业科技有限公司特价提供,热电偶BARE-8-J-36图片资料美国OMEGA精度高,寿命长,热电偶BARE-8-J-36图片资料美国OMEGA是值得信赖的精密仪表.


热电偶BARE-8-J-36图片资料美国OMEGA的详细介绍

热电偶BARE-8-J-36图片资料美国OMEGA
BARE-8-J-36 

BARE高温热电偶  美国omega高温裸线热电偶
热电偶元件
适用于J,K,T,E,R,S,B型 热电偶
高温陶瓷绝缘子承受超过2000华氏度的温度
标准的12“与现有的其他长度的长度
OMEGA? 热电偶是精密的温度测量元件,采用*高等级的材质制成。它们全部按照行业设定的*高标准精心装配。

OMEGA的热电偶均对照温度—毫伏曲线经过检查以确保校准精度,它们均由达到或者超过ANSI误差特殊限制和EN 60584-2: 1级容差的材质制成。

 

产品型号/产品描述


BARE-20-K-12 12英寸20 AWG导线,K型热电偶裸线
BARE-20-J-12 12英寸,20 AWG导线J型热电偶裸线
SH-1-20-K-12 12英寸的单孔圆绝缘子,K型热电偶和20 AWG导线的裸线
SH-1-20-J-12 12英寸的单孔圆绝缘子,J型热电偶和20 AWG导线的裸线
DH-1-20-J-12 12英寸双孔圆形绝缘子,J型热电偶和20 AWG导线的裸线
DH-1-24-K-12 12英寸双孔圆形绝缘子,K型热电偶和24 AWG电线裸线
FS-110-20-K-12 12英寸单孔鱼脊柱绝缘子,K型热电偶和20 AWG电线裸线
FS-110-20-J-12 12英寸单孔鱼脊柱绝缘子,J型热电偶和20 AWG电线裸线
OV-1-20-K-12 12英寸双孔椭圆形绝缘子,K型热电偶和20 AWG的裸线
OV-1-20-J-12 12英寸双孔椭圆形绝缘子,J型热电偶和20 AWG的裸线

 

产品型号说明
(1) (2) (3) (4)
选项描述
(1) 陶瓷绝缘体
选择
BARE 代表 没有绝缘体(裸线)
DH-1 代表 双孔圆形绝缘体
SH-1 代表 单洞圆形绝缘体
FS-260 代表 单孔鱼脊柱式式绝缘体(只适用于8号线规线)
FS-200 代表 单孔鱼脊柱式绝缘体(只适用于14号线规电线)
FS-110 代表 单孔鱼脊柱式绝缘体(只适用于20号线规电线)
OV-1 代表 双孔椭圆形绝缘体
(2) 线径
选择
8 代表 8号线规
14 代表 14号线规
20 代表 20号线规
24 代表 24号线规(只可选裸线,SH和DH绝缘体)
(3) 热电偶分度号
选择
J 代表 J型热电偶
K 代表 K型热电偶
T 代表 T型热电偶
E 代表 E热电偶
(4) 长度
选择
12 代表 12英寸(其它长度见下面订购表)

 

畅销型号    J型   K型    T型     E型    S型     R型    B型BARE-30-R-12 / BARE-20-J-440 / BARE-20-K-440 / BARE-20-T-440 / BARE-20-E-440 / BARE-20-S-440 / BARE-20-R-440 / BARE-20-B-440
BARE-30-RI-M300 / BARE-20-J-480 / BARE-20-K-480 / BARE-20-T-480 / BARE-20-E-480 / BARE-20-S-480 / BARE-20-R-480 / BARE-20-B-480
BARE-30-S-12 / BARE-20-J-520 / BARE-20-K-520 / BARE-20-T-520 / BARE-20-E-520 / BARE-20-S-520 / BARE-20-R-520 / BARE-20-B-520
BARE-30-SI-M300 / BARE-20-J-560 / BARE-20-K-560 / BARE-20-T-560 / BARE-20-E-560 / BARE-20-S-560 / BARE-20-R-560 / BARE-20-B-560
BARE-30-TI-M300 / BARE-20-J-600 / BARE-20-K-600 / BARE-20-T-600 / BARE-20-E-600 / BARE-20-S-600 / BARE-20-R-600 / BARE-20-B-600
BARE-8-E-12 / BARE-24-J-18 / BARE-24-K-18 / BARE-24-T-18 / BARE-24-E-18 / BARE-24-S-18 / BARE-24-R-18 / BARE-24-B-18
BARE-8-EI-M300 / BARE-24-J-36 / BARE-24-K-36 / BARE-24-T-36 / BARE-24-E-36 / BARE-24-S-36 / BARE-24-R-36 / BARE-24-B-36
BARE-8-J-12 / BARE-24-J-72 / BARE-24-K-72 / BARE-24-T-72 / BARE-24-E-72 / BARE-24-S-72 / BARE-24-R-72 / BARE-24-B-72
BARE-8-JI-M300 / BARE-24-J-120 / BARE-24-K-120 / BARE-24-T-120 / BARE-24-E-120 / BARE-24-S-120 / BARE-24-R-120 / BARE-24-B-120
BARE-8-K-12 / BARE-24-J-160 / BARE-24-K-160 / BARE-24-T-160 / BARE-24-E-160 / BARE-24-S-160 / BARE-24-R-160 / BARE-24-B-160
BARE-8-KI-M300 / BARE-24-J-200 / BARE-24-K-200 / BARE-24-T-200 / BARE-24-E-200 / BARE-24-S-200 / BARE-24-R-200 / BARE-24-B-200
BARE-14-EI-M300
BARE-14-J-12
BARE-14-JI-M300
BARE-14-K-12
BARE-14-KI-M300
BARE-14-T-12
BARE-14-TI-M300
BARE-20-B-12
BARE-20-BI-M300
BARE-20-E-12
BARE-20-EI-M300
BARE-20-J-12
BARE-20-JI-M300
BARE-20-K-12
BARE-20-KI-M300
BARE-20-R-12
BARE-20-RI-M300
BARE-20-S-12
BARE-24-RI-M300 / BARE-20-J-36 / BARE-20-K-36 / BARE-20-T-36 / BARE-20-E-36 / BARE-20-S-36 / BARE-20-R-36 / BARE-20-B-36
BARE-24-S-12 / BARE-20-J-72 / BARE-20-K-72 / BARE-20-T-72 / BARE-20-E-72 / BARE-20-S-72 / BARE-20-R-72 / BARE-20-B-72
BARE-24-SI-M300 / BARE-20-J-120 / BARE-20-K-120 / BARE-20-T-120 / BARE-20-E-120 / BARE-20-S-120 / BARE-20-R-120 / BARE-20-B-120
BARE-24-T-12 / BARE-20-J-160 / BARE-20-K-160 / BARE-20-T-160 / BARE-20-E-160 / BARE-20-S-160 / BARE-20-R-160 / BARE-20-B-160
BARE-24-TI-M300 / BARE-20-J-200 / BARE-20-K-200 / BARE-20-T-200 / BARE-20-E-200 / BARE-20-S-200 / BARE-20-R-200 / BARE-20-B-200
BARE-30-B-12 / BARE-20-J-240 / BARE-20-K-240 / BARE-20-T-240 / BARE-20-E-240 / BARE-20-S-240 / BARE-20-R-240 / BARE-20-B-240
BARE-30-BI-M300 / BARE-20-J-280 / BARE-20-K-280 / BARE-20-T-280 / BARE-20-E-280 / BARE-20-S-280 / BARE-20-R-280 / BARE-20-B-280
BARE-30-EI-M300 / BARE-20-J-320 / BARE-20-K-320 / BARE-20-T-320 / BARE-20-E-320 / BARE-20-S-320 / BARE-20-R-320 / BARE-20-B-320
BARE-30-JI-M300 / BARE-20-J-360 / BARE-20-K-360 / BARE-20-T-360 / BARE-20-E-360 / BARE-20-S-360 / BARE-20-R-360 / BARE-20-B-360
BARE-30-KI-M300 / BARE-20-J-400 / BARE-20-K-400 / BARE-20-T-400 / BARE-20-E-400 / BARE-20-S-400 / BARE-20-R-400 / BARE-20-B-400
BARE-8-T-12 / BARE-24-J-240 / BARE-24-K-240 / BARE-24-T-240 / BARE-24-E-240 / BARE-24-S-240 / BARE-24-R-240 / BARE-24-B-240
BARE-8-TI-M300 / BARE-24-J-280 / BARE-24-K-280 / BARE-24-T-280 / BARE-24-E-280 / BARE-24-S-280 / BARE-24-R-280 / BARE-24-B-280
/ BARE-24-J-320 / BARE-24-K-320 / BARE-24-T-320 / BARE-24-E-320 / BARE-24-S-320 / BARE-24-R-320 / BARE-24-B-320
/ BARE-24-J-360 / BARE-24-K-360 / BARE-24-T-360 / BARE-24-E-360 / BARE-24-S-360 / BARE-24-R-360 / BARE-24-B-360
/ BARE-24-J-400 / BARE-24-K-400 / BARE-24-T-400 / BARE-24-E-400 / BARE-24-S-400 / BARE-24-R-400 / BARE-24-B-400
/ BARE-24-J-440 / BARE-24-K-440 / BARE-24-T-440 / BARE-24-E-440 / BARE-24-S-440 / BARE-24-R-440 / BARE-24-B-440
/ BARE-24-J-480 / BARE-24-K-480 / BARE-24-T-480 / BARE-24-E-480 / BARE-24-S-480 / BARE-24-R-480 / BARE-24-B-480
/ BARE-24-J-520 / BARE-24-K-520 / BARE-24-T-520 / BARE-24-E-520 / BARE-24-S-520 / BARE-24-R-520 / BARE-24-B-520
/ BARE-24-J-560 / BARE-24-K-560 / BARE-24-T-560 / BARE-24-E-560 / BARE-24-S-560 / BARE-24-R-560 / BARE-24-B-560
/ BARE-24-J-600 / BARE-24-K-600 / BARE-24-T-600 / BARE-24-E-600 / BARE-24-S-600 / BARE-24-R-600 / BARE-24-B-600
 
BARE-14-E-12
BARE-20-TI-M300 / BARE-14-J-240 / BARE-14-K-240 / BARE-14-T-240 / BARE-14-E-240 / BARE-14-S-240 / BARE-14-R-240 / BARE-14-B-240
BARE-24-B-12 / BARE-14-J-280 / BARE-14-K-280 / BARE-14-T-280 / BARE-14-E-280 / BARE-14-S-280 / BARE-14-R-280 / BARE-14-B-280
BARE-24-BI-M300 / BARE-14-J-320 / BARE-14-K-320 / BARE-14-T-320 / BARE-14-E-320 / BARE-14-S-320 / BARE-14-R-320 / BARE-14-B-320
BARE-24-E-12 / BARE-14-J-360 / BARE-14-K-360 / BARE-14-T-360 / BARE-14-E-360 / BARE-14-S-360 / BARE-14-R-360 / BARE-14-B-360
BARE-24-EI-M300 / BARE-14-J-400 / BARE-14-K-400 / BARE-14-T-400 / BARE-14-E-400 / BARE-14-S-400 / BARE-14-R-400 / BARE-14-B-400
BARE-24-J-12 / BARE-14-J-440 / BARE-14-K-440 / BARE-14-T-440 / BARE-14-E-440 / BARE-14-S-440 / BARE-14-R-440 / BARE-14-B-440
BARE-24-JI-M300 / BARE-14-J-480 / BARE-14-K-480 / BARE-14-T-480 / BARE-14-E-480 / BARE-14-S-480 / BARE-14-R-480 / BARE-14-B-480
BARE-24-K-12 / BARE-14-J-520 / BARE-14-K-520 / BARE-14-T-520 / BARE-14-E-520 / BARE-14-S-520 / BARE-14-R-520 / BARE-14-B-520
BARE-24-K-16 / BARE-14-J-560 / BARE-14-K-560 / BARE-14-T-560 / BARE-14-E-560 / BARE-14-S-560 / BARE-14-R-560 / BARE-14-B-560
BARE-24-KI-M300 / BARE-14-J-600 / BARE-14-K-600 / BARE-14-T-600 / BARE-14-E-600 / BARE-14-S-600 / BARE-14-R-600 / BARE-14-B-600
BARE-24-R-12 / BARE-20-J-18 / BARE-20-K-18 / BARE-20-T-18 / BARE-20-E-18 / BARE-20-S-18 / BARE-20-R-18 / BARE-20-B-18
BARE-20-SI-M300
BARE-20-T-12
BARE-20-TI-M300
BARE-24-B-12
BARE-24-BI-M300
BARE-24-E-12
BARE-24-EI-M300
BARE-24-J-12
BARE-24-JI-M300
BARE-24-K-12
BARE-24-K-16
BARE-24-KI-M300
BARE-24-R-12
BARE-24-RI-M300BARE-14-E-12 / BARE-8-J-18 / BARE-8-K-18 / BARE-8-T-18 / BARE-8-E-18 / BARE-8-S-18 / BARE-8-R-18 / BARE-8-B-18
BARE-14-EI-M300 / BARE-8-J-36 / BARE-8-K-36 / BARE-8-T-36 / BARE-8-E-36 / BARE-8-S-36 / BARE-8-R-36 / BARE-8-B-36
BARE-14-J-12 / BARE-8-J-72 / BARE-8-K-72 / BARE-8-T-72 / BARE-8-E-72 / BARE-8-S-72 / BARE-8-R-72 / BARE-8-B-72
BARE-14-JI-M300 / BARE-8-J-120 / BARE-8-K-120 / BARE-8-T-120 / BARE-8-E-120 / BARE-8-S-120 / BARE-8-R-120 / BARE-8-B-120
BARE-14-K-12 / BARE-8-J-160 / BARE-8-K-160 / BARE-8-T-160 / BARE-8-E-160 / BARE-8-S-160 / BARE-8-R-160 / BARE-8-B-160
BARE-14-KI-M300 / BARE-8-J-200 / BARE-8-K-200 / BARE-8-T-200 / BARE-8-E-200 / BARE-8-S-200 / BARE-8-R-200 / BARE-8-B-200
BARE-14-T-12 / BARE-8-J-240 / BARE-8-K-240 / BARE-8-T-240 / BARE-8-E-240 / BARE-8-S-240 / BARE-8-R-240 / BARE-8-B-240
BARE-14-TI-M300 / BARE-8-J-280 / BARE-8-K-280 / BARE-8-T-280 / BARE-8-E-280 / BARE-8-S-280 / BARE-8-R-280 / BARE-8-B-280
BARE-20-B-12 / BARE-8-J-320 / BARE-8-K-320 / BARE-8-T-320 / BARE-8-E-320 / BARE-8-S-320 / BARE-8-R-320 / BARE-8-B-320
BARE-20-BI-M300 / BARE-8-J-360 / BARE-8-K-360 / BARE-8-T-360 / BARE-8-E-360 / BARE-8-S-360 / BARE-8-R-360 / BARE-8-B-360
BARE-20-E-12 / BARE-8-J-400 / BARE-8-K-400 / BARE-8-T-400 / BARE-8-E-400 / BARE-8-S-400 / BARE-8-R-400 / BARE-8-B-400
BARE-24-S-12
BARE-24-SI-M300
BARE-24-T-12
BARE-24-TI-M300
BARE-30-B-12
BARE-30-BI-M300
BARE-30-EI-M300
BARE-30-JI-M300
BARE-30-KI-M300
BARE-30-R-12
BARE-30-RI-M300
BARE-30-S-12
BARE-30-SI-M300
BARE-30-TI-M300
BARE-8-E-12
BARE-8-EI-M300
BARE-8-J-12
BARE-8-JI-M300
BARE-8-K-12
BARE-8-KI-M300
BARE-8-T-12
BARE-8-TI-M300
BARE-20-EI-M300 / BARE-8-J-440 / BARE-8-K-440 / BARE-8-T-440 / BARE-8-E-440 / BARE-8-S-440 / BARE-8-R-440 / BARE-8-B-440
BARE-20-J-12 / BARE-8-J-480 / BARE-8-K-480 / BARE-8-T-480 / BARE-8-E-480 / BARE-8-S-480 / BARE-8-R-480 / BARE-8-B-480
BARE-20-JI-M300 / BARE-8-J-520 / BARE-8-K-520 / BARE-8-T-520 / BARE-8-E-520 / BARE-8-S-520 / BARE-8-R-520 / BARE-8-B-520
BARE-20-K-12 / BARE-8-J-560 / BARE-8-K-560 / BARE-8-T-560 / BARE-8-E-560 / BARE-8-S-560 / BARE-8-R-560 / BARE-8-B-560
BARE-20-K-20 / BARE-8-J-600 / BARE-8-K-600 / BARE-8-T-600 / BARE-8-E-600 / BARE-8-S-600 / BARE-8-R-600 / BARE-8-B-600
BARE-20-KI-M300 / BARE-14-J-18 / BARE-14-K-18 / BARE-14-T-18 / BARE-14-E-18 / BARE-14-S-18 / BARE-14-R-18 / BARE-14-B-18
BARE-20-R-12 / BARE-14-J-36 / BARE-14-K-36 / BARE-14-T-36 / BARE-14-E-36 / BARE-14-S-36 / BARE-14-R-36 / BARE-14-B-36
BARE-20-RI-M300 / BARE-14-J-72 / BARE-14-K-72 / BARE-14-T-72 / BARE-14-E-72 / BARE-14-S-72 / BARE-14-R-72 / BARE-14-B-72
BARE-20-S-12 / BARE-14-J-120 / BARE-14-K-120 / BARE-14-T-120 / BARE-14-E-120 / BARE-14-S-120 / BARE-14-R-120 / BARE-14-B-120
BARE-20-SI-M300 / BARE-14-J-160 / BARE-14-K-160 / BARE-14-T-160 / BARE-14-E-160 / BARE-14-S-160 / BARE-14-R-160 / BARE-14-B-160
BARE-20-T-12 / BARE-14-J-200 / BARE-14-K-200 / BARE-14-T-200 / BARE-14-E-200 / BARE-14-S-200 / BARE-14-R-200 / BARE-14-B-200

BARE-8-J-36 

热电偶BARE-8-J-36图片资料美国OMEGA相关产品


产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!


Copyright© 2003-2019  深圳市鑫博恒业科技有限公司版权所有     
联系电话:0755-82768776  0755-82736276  0755-83987276 传真号码:0755-83041664
公司地址:深圳市福田区华强北路华强广场2栋A-17A(华强北地铁站-A口) Email:info@xb5j.cn  邮编:518031

粤ICP备09037369号-2
扫描二维码访问
 

粤公网安备 44030402001380号